Защо удължителят пробива калъфа?

Защо удължителят пробива калъфа?

Когато удължителният кабел е включен в контакта, той започва да пробива върху тялото на удължителния кабел и към контакта. Щом извадите удължителния кабел от контакта, всичко се връща в нормално състояние.

1 2 3

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да проведем електрическо окабеляване в апартамент - всички етапи на електрическата инсталация