Схема на свързване PUE-6/02

Схема на свързване PUE-6/02

Как да свържете PUE-6/02 към бойлер с три нагревателни елемента? Схема на свързване на пулта за управление на електрически нагревател

Изолация на покрива

Изолация на покрива

Инсталаторите за защита от мълния го прикрепят директно към металната плочка. Тогава обаче самият покрив ще се превърне в мълниезащитна верига. Безопасно ли е?

Заземяване в апартамента

Заземяване в апартамента

В банята всички тръби бяха свързани с 6 мм телена пръчка + те намериха метал, ипотека и заварени към нея. Възможно ли е да свържете телена пръчка към апартаментния щит и да направите заземяване?

1 2

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да проведем електрическо окабеляване в апартамент - всички етапи на електрическата инсталация