Типични схеми за свързване на трифазни измервателни уреди

Типични схеми за свързване на трифазни измервателни уреди

Типични схеми за свързване на трифазен измервателен уред чрез токови трансформатори, директно, косвено и полу индиректно превключване. Инструкции за свързване на проводници.

Схема на свързване на еднофазен електромер към 220V мрежа

Схема на свързване на еднофазен електромер към 220V мрежа

Диаграмата на свързване на електромера с RCD и автоматични машини в еднофазна мрежа от 220 V. Характеристики на инсталиране на електромер за една и две тарифи, в мрежа с заземяване и без.

1 2

Препоръчваме ви да прочетете:

Как да проведем електрическо окабеляване в апартамент - всички етапи на електрическата инсталация