Включете изпускателния вентилатор отделно от осветлението в банята

Един превключвател има два проводника и заземяване. Той има вентилатор и светлина, докато включите светлината, а вентилаторът също се зарязва. Изтривам няколко часа заради това, вентилаторът гори често. Проводниците в стената са оградени. Възможно ли е по някакъв начин в превключвателя да се разделят тези проводници на двугранен превключвател. Аз съм пълен лаик.

Зареждането ...

Един коментар

Добавете коментар